Een Sam voor jouHet verhaal en onze doelen

Het verhaal en onze doelen

Het ontstaan van Sam

Het overlijden van je kind is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven; een ervaring die Sanne, haar partner en haar gezin al sinds mei 2016 meedragen.

Het idee om een zandknuffel te maken voor ouders van een overleden baby is ontstaan bij Sanne. Het ontwikkelen van een goed passende knuffel was niet eenvoudig. Begin 2020 zette Sanne een, naar later bleek beslissende, stap. Ze vroeg Marie-Louise of ze een avond wilde brainstormen over het concept van een zandknuffel in de hoop dat dit haar nieuwe ideeën zou geven om verder te kunnen.

Marie-Louise is door haar werk als klinisch verloskundige regelmatig aanwezig bij de geboorte van een overleden baby of een baby die zeker gaat overlijden. Daarmee is ze ook getuige van het intense verdriet en verlies dat volgt op het overlijden van je baby.

Op de brainstorm avond was er direct een klik. Er ontstond bij beiden het gevoel dat we misschien samen verder moesten. Er volgde nog een gesprek en we voelden elkaar feilloos aan. We wilden dezelfde kant op en hadden dezelfde mening over wat wel en vooral ook wat niet onze voorkeur had.

Diverse knuffels werden gemaakt en getest. We hadden nogal wat eisen aan de knuffel. Hij moest vriendelijk en warm zijn, zacht, lekker in de hand/arm liggen en een hoog knuffelgehalte hebben. Hij moest goed gevuld kunnen worden tot ongeveer 4500 gram. Hij moest in minimaal drie maten te maken zijn, zodat we ook voor hele kleine baby’s een mooie zandknuffel konden maken. Ook de kleinste knuffel moest warm, vriendelijk en aaibaar zijn. Tenslotte moest het patroon aan bovenstaande eisen voldoen én een haalbaar project zijn voor een gemiddelde naaister.

De drie doelen van onze stichting:

Het eerste doel is een knuffel maken met het gewicht van de overleden baby. De lege armen en handen, die door ouders zowel figuurlijk als letterlijk pijnlijk worden gevoeld vullen met een mooie, unieke, persoonlijke, handgemaakte knuffel met het gewicht van hun eigen overleden baby.

Het tweede doel is vrijwilligers inzetten om de knuffels te maken. Enerzijds geven we zo de gelegenheid voor een bepaalde periode het verdriet en verlies van hun overleden baby in te zetten voor andere ouders. Anderzijds weet je als ontvangende ouder zeker dat je eigen Sam gemaakt is met begrip voor je verdriet.

Het derde doel is meer aandacht krijgen voor overleden baby’s. Baby’s die altijd een onderdeel blijven van het gezin.
Ouders die een kind moeten missen ervaren nog te vaak dat het verlies na een poosje “moet zijn verwerkt”. Maar een overleden baby verwerk je niet. Je gaat het gemis en verdriet verweven met je nieuwe leven, het leven zonder deze baby en dit kind.
We hopen dat de aanwezigheid van Sam in een gezin ervoor zorgt dat de overleden baby er mag zijn; alle dagen, weken, maanden en jaren na het overlijden. Het verdriet en het gemis verdwijnt nooit, het verandert maar gaat nooit weg.