Een Sam voor jouEinde Sam onder 100 gram

Er is veel verwarring over onze Mini-Sammie en bijgeleverd zitzakje met teleurstellingen tot gevolg. Dit vinden we heel erg vervelend. We willen troost bieden en geen teleurstellingen creëren.

Dit heeft tot het besluit geleid dat we geen knuffels meer maken met een gewicht minder dan 100 gram. We stoppen met ingang van 1-11-22 met het aanbieden van deze kleine Mini-Sammie’s.

Er zijn twee situaties waarbij we Mini-Sammie < 100 gram nog wel maken:

  1. Als er sprake is van een overleden meerling met minimaal 1 overleden baby > 200 gram.
  2. Als er een expliciet verzoek komt tot het maken van Mini-Sammie onder 100 gram waarbij we eerst in gesprek gaan over de verwachtingen.

Met ingang van 22-10-22 is de website veranderd en kunnen reserveringen  met een gewicht onder 100 gram alleen in uitzonderingsgevallen en na overleg worden gehonoreerd.

22-10-22