Een Sam voor jouVeel nieuwe foto’s


Heb je recent het fotoboek bekeken? Er zijn weer veel nieuwe foto’s geplaatst.

Bekijk alle mooie nieuwe knuffels, lees de naam en sta een momentje stil bij het verdriet dat de ouders meedragen.

3-2-2022